Jans Modellbiler

Markeder

Vi er tilstede på følgende markeder i 2019.

14. desember Klokken 11 – 15 – Superlørdag – Bergsbygdaveien 243, 3949 Porsgrunn

30 november – 1 desember – Norges internasjonale samler og hobby messe – Skjærgårdshallen, Langesund

Følg med – vi skal på mange flere markeder. Denne oversikten blir oppdatert jevnlig. På utemakeder.
Se etter Ferrari flagget som vaier 6 meter høyt over messeområdet. Ønsker du å bestille modeller som du vil hente på et marked?
Ta kontakt, da er dine modeller klar til levering når du kommer på markedet